Therapieën


Met passende therapiemethoden help ik u op weg


Er zijn verschillende evidence based behandelmethoden die worden ingezet in de praktijk. De manier van werken van Marleen de Kok is hierbij eclectisch, dat wil zeggen dat er een combinatie van verschillende methodieken wordt toegepast, gebaseerd op de GGZ standaarden en passend bij uw problematiek en hulpvraag.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die problemen in stand houden, besproken en behandeld.

 

Gedragstherapie

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van uw gedrag. Hoe u handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe u zich voelt. Als u geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal uw spanning vaak eerder verergeren dan verminderen. In deze behandeling worden eerst het gedrag dat u wilt veranderen en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart gebracht. Vervolgens kan ik u helpen om door middel van oefeningen nieuw gedrag aan te leren en/of oud gedrag af te leren.

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat over uw manier van denken en uw emoties daarbij (cognitie is een ander woord voor gedachte). Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn/haar leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt en blijft makkelijker angstig, somber of geïrriteerd. Deze niet-helpende gedachten kunnen zo gewoon zijn geworden, dat u niet eens merkt dat u ze heeft. Met cognitieve therapie wordt onderzocht hoe u uw gedachten op een positieve manier kunt beïnvloeden. Als u zich meer bewust wordt van uw niet-helpende gedachten, kunt u deze ook weer ombuigen tot meer helpende gedachten.

Acceptance Commitment Therapy

Bij Acceptance Commitment Therapy (ACT) leer je op een andere manier met vervelende gedachten, gevoelens en sensaties om te gaan dan je eerste automatische reactie je ingeeft: oplossen! Het blijkt namelijk dat het gevecht aangaan met gedachten en/of gevoelens (of ze juist proberen te vermijden) er juist vaak voor zorgt dat deze een grotere invloed krijgen op iemands leven. Het alternatief is acceptatie van deze vervelende ervaringen. Niet omdat deze zo leuk zijn, maar omdat je niet wilt dat ze nog meer ruimte innemen in je leven. Met de energie die je overhebt, kun je je vervolgens richten op de dingen die er wel echt toe doen. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke ervaringen/problemen uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol, vitaal leven.

EMDR

 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar het kan ook helpen bij andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling in uw leven, zoals pesterijen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed kunnen hebben. EMDR is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen waar u nu nog last van heeft te verwerken. Door middel van oogbewegingen of piepjes in combinatie met het oproepen van de nare gebeurtenis wordt het informatiesysteem van de hersenen gestimuleerd om deze gebeurtenis alsnog op een juiste manier te verwerken (www.emdr.nl).

IPT

 

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende, steunende gesprekstherapie en is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in belangrijke relaties tot depressieve klachten kunnen leiden. Deze therapie is specifiek ontworpen voor het behandelen van mensen met depressieve klachten, maar wordt steeds breder toegepast zoals bijvoorbeeld bij psychosomatische klachten. In deze behandeling worden één of hooguit twee probleemgebieden uitgekozen om de behandeling op te richten. Bij IPT heeft dit probleem altijd te maken met recente veranderingen in relaties met belangrijke anderen.

Oplossingsgerichte therapie

 

Oplossingsgerichte therapie (OT) is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals u zich die wenst het uitgangspunt is. Wat wilt u bereiken, waar wordt u blij van? In deze therapie wordt gezocht naar kleine, haalbare stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die u zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Op deze manier leert u dat u invloed heeft om uw eigen leven vorm te geven. Ik kan u helpen uw kracht naar boven te halen en deze in te zetten. Oplossingsgerichte therapie is goed te combineren met andere, meer probleemgerichte therapieën als cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Mindfulness: Leven met Aandacht

 

Mindfulness, of aandachttraining, is het tegenovergestelde van leven op de automatische piloot. U komt dichterbij uw gevoel, zonder erover te oordelen of er direct gevolg aan te geven. U aanvaardt de situatie zoals hij is en creëert zo ruimte om problemen van een andere kant te bekijken. Daardoor kunt u bewuster keuzes maken en leren bepaalde zaken los te laten. U leeft met méér bewuste aandacht in het hier-en-nu en u kunt makkelijker ontspannen. In mijn therapieën maak ik gebruik van deze mindfulness-based technieken.