Kwaliteit en Beleid

GGZ Kwaliteitsstatuut


Psychologiepraktijk Marleen de Kok is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (d.d. 24-12-2023):

Certificeringskeurmerk


Psychologiepraktijk Marleen de Kok is in het bezit van een certificaat kwaliteitsvisitatie (gevisiteerd door de NVGzP, april 2022). Dit houdt in dat de praktijkvoering voldoet aan de professionele standaard voor psychologen.

Privacybeleid Psychologiepraktijk Marleen de Kok


In het privacybeleid wordt omschreven hoe Psychologiepraktijk Marleen de Kok omgaat met uw gegevens (d.d. 23-04-2022):

Klachten


Indien u klachten heeft over mijn wijze van professioneel handelen, dan is de eerste stap dit te bespreken met mij. Als u dit niet voldoende heeft opgeleverd, kunt u een klacht indienen via de klachten- en geschillenregeling van de NIP:

Klanttevredenheidscijfer*:

9,4

*gemiddeld cijfer behandeling CQ-index 5.1, 21 respondenten, d.d. 15-04-2024 (Klanttevredenheidsvragenlijst ROM)