Van aanmelding tot behandeling

Uw huisarts kan u verwijzen naar de praktijk van Marleen de Kok wanneer er sprake is van (vermoeden van) een DSM-stoornis*. U kunt uzelf ook aanmelden via de site (zie Contact), maar dan heeft u daarna alsnog de verwijsbrief van de huisarts nodig (tenzij u bereid bent de behandeling zelf te betalen: zie Kosten). Na de aanmelding zal er een intakegesprek plaatsvinden. In dit gesprek wordt er een inventarisatie van uw klachten gemaakt. Daarna wordt er met u een (mondeling) behandelplan opgesteld waarin uw persoonlijke doelen en de behandelmethoden worden besproken en kan één of twee weken na de intake worden gestart met de behandeling. De behandeling is klachtgericht en vaak kortdurend. Een gesprek duurt 45 minuten.
* De DSM is een classificatiesysteem voor psychische aandoeningen (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)