Marleen de Kok,
psycholoog in Groningen en Winsum

Mijn naam is Marleen de Kok (1975), ik woon in Groningen en ben werkzaam als gezondheidszorg-psycholoog in de Basis GGZ. Vanuit een rustige, betrokken en empathische houding kan ik u helpen een andere manier te vinden om met moeilijkheden in uw leven om te gaan, om bepaalde nare ervaringen en gebeurtenissen te verwerken of om met méér bewuste aandacht uw leven te leven. 

Therapie, samen een wandeling maken op uw levenspad


Ervaring en passie voor mijn werk

In de loop der jaren heb ik in verschillende settings gewerkt, zowel in de volwassenen- als in de ouderenzorg. Zodoende heb ik een brede ervaring opgedaan met reguliere problematiek alsook met specifieke problemen (o.a. psychosomatische klachten en werkgerelateerde problematiek zoals burn-out). Na in de beginjaren (vanaf 2002) gewerkt te hebben als neuropsycholoog, ben ik sinds 2008 werkzaam als gesprekstherapeut, zodat ik meer aandacht, zorg en ruimte kon geven aan cliënten.

Naast mijn baan bij PsyQ Lentis in Groningen (Specialistische GGZ), waar ik van 2008 tot en met 2016 heb gewerkt, heb ik vanaf 2014 anderhalf jaar als freelance GZ-psycholoog gewerkt in een praktijk voor Basis GGZ, omdat ik ook graag meer op een kortdurende en directieve manier wilde werken met mensen. Uit deze plezierige ervaring is in 2016 mijn eigen praktijk ontstaan; in januari in Winsum en in september in Groningen. Mijn jarenlange ervaring in de Specialistische GGZ is een stevige basis voor mijn werk in mijn eigen praktijk en iedere werkdag brengt weer verdieping en inspiratie met zich mee.

Ik vind het belangrijk om vanuit vertrouwelijkheid en gelijkwaardigheid met u in contact te gaan en uw positieve kanten te versterken. Samen werken we aan meer inzicht in uzelf en uw klachten om zo tot bewustwording en verandering te komen. Therapie is als samen een wandeling maken op uw levenspad.

Ik werk met cognitieve gedrags- therapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), interpersoonlijke psychotherapie (IPT), lichaamsgerichte psycho- therapie, oplossingsgerichte therapie (OT) en EMDR (voor uitleg over deze verschillende therapieën: zie Behandelingen). Hierbij maak ik tevens gebruik van mindfulness-based technieken.

Met enige regelmaat volg ik cursussen, symposia of webinars om mezelf te blijven ontwikkelen, ik ben aangesloten bij een intervisiegroep en een werkoverleggroep en ik maak deel uit van een lerend netwerk.

Ik werk volgens de richtlijnen die gelden voor psychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (link: Beroepscode NIP) en houd me aan de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (link: WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (link: Wkkgz), de Algemene Verordening Gegevens bescherming (link: AVG; zie ‘Kwaliteit’ voor het privacybeleid van Praktijk de Kok) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (link: Wet BIG).

 

Opleidingen en cursussen
 • Doctoraal Algemene Taalwetenschappen, specialisatie Afasiologie, Rijksuniversiteit Groningen (1998)
 • Cursus Neurowetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen (2001)
 • Doctoraal Klinische Psychologie, nevenrichting Neuropsychologie, Rijksuniversiteit Groningen (2002)
 • Postdoctorale (BIG) beroepsopleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, Postdoctorale PSY-Opleidingen (2008)
 • Opleiding tot IPT-therapeut (2011)
 • Cursus Cognitieve Gedragstherapie bij CVS, NKCV Nijmegen (2013)
 • Cursus EMDR-I, Psy-zo! (2014)
 • Cursus Cognitieve Gedragstherapie bij chronische pijn (2015)
 • Beroepsopleiding PRT (lichaamsgerichte psychotherapie), Aumm instituut (2016-2018)
 • Cursus ACT, ACT in Actie (2021)
Kwalificaties
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • IPT-therapeut
Lid Beroepsverenigingen
 • NIP: Nederlands Instituut van Psychologen (lidnummer 239029)
 • Vereniging IPT Nederland
Overige gegevens
 • BIG-registratienummer: 09909857525
 • AGB zorgverleners-code: 94015547
 • AGB praktijk-code: 94062157
 • KvK: 63725517
 • Bankrekening: NL24 ASNB 0932 8661 23