Kosten en vergoedingen


Vergoedt mijn zorgverzekeraar de gehele behandeling?


Per 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging voor de GGZ ingevoerd: het zorgprestatiemodel (ZPM). Deze stelselwijziging heeft gevolgen voor de tarieven, de declaraties en het eigen risico. Dat betekent dat als u in het ene kalenderjaar met de behandeling start en deze doorloopt in een volgend kalenderjaar, uw eigen risico voor beide jaren wordt aangesproken.

De gesprekken bij de praktijk van Marleen de Kok vallen onder de Basis GGZ. Het aantal gesprekken dat we besteden hangt af van het type en de ernst van uw klachten. Waar voorheen werd gewerkt met verschillende zorgtrajecten, met een vast aantal behandelminuten per traject, wordt in het ZPM gewerkt met losse consulten die gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. De praktijk heeft voor 2022 contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars*.

Vergoeding

 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts en dient er sprake te zijn van een DSM-stoornis (als dit onduidelijk is, kan uw huisarts een consult bij de praktijk aanvragen; dit consult wordt in rekening gebracht bij de huisarts). De kosten voor een behandeling worden, vanaf 2022 per consult, rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Hierbij hanteer ik de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Houdt u wel rekening met een eigen risico in uw zorgverzekering. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2022 vastgesteld op 385 euro. De eerste 385 euro aan zorgkosten betaalt u dus zelf, tenzij u deze kosten al elders in de zorg heeft gemaakt. Meer informatie hierover vindt u in uw zorgpolis. U kunt in veel gevallen een betalingsregeling treffen met uw zorgverzekeraar.

Altijd verwijzing door uw huisarts nodig?

 

Als u de behandeling vergoed wilt hebben vanuit uw verzekering, kunt u pas een afspraak maken nadat u bij de huisarts bent geweest en een verwijzing heeft gekregen. U kunt ook zonder een verwijzing contact opnemen, bijvoorbeeld als er geen sprake is van een DSM-diagnose of als er sprake is van een diagnose die buiten de verzekerde zorg valt*. U dient dan de behandeling zelf te betalen. Het tarief voor een intakegesprek (60 minuten) is in dat geval 140 euro en voor een behandelconsult (45 minuten) 100 euro. Indien er extra tijd wordt gebruikt voor de sessie of voor email of telefonisch contact, dan wordt dat evenredig aan de tijdsinvestering berekend.

Kosten voor te laat afzeggen van een afspraak

 

Het afzeggen of verzetten van een afspraak dient uiterlijk 48 uur van tevoren te gebeuren (indien de afspraak op een maandag is gepland, of op een dinsdag na een feestdag op maandag, dan uiterlijk de vrijdag ervoor), telefonisch of per mail. Indien u niet tijdig afzegt, wordt er een bedrag van 65 euro in rekening gebracht. Deze factuur wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

Zorgverzekeraars (en al hun labels) waarmee de praktijk een contract heeft


Menzis, VGZ, Zilveren Kruis/Achmea, CZ, Zorg en Zekerheid, DSW, Caresq, ASR en ONVZ.

* Let goed op hoe u verzekerd bent en of de verzekeraar een behandeling bij mij vergoedt. Neemt u hiervoor zelf contact op met uw verzekeraar. Sommige budgetpolissen vergoeden bijvoorbeeld alleen nog maar specifieke behandelaars voor specifieke problemen.

* DSM-stoornissen die buiten de verzekerde zorg vallen: Aanpassingsstoornissen, Relatieproblemen, Rouwproblematiek waarbij geen sprake is van een depressie of een angststoornis