Kosten en vergoedingen


Vergoedt mijn zorgverzekeraar de gehele behandeling?


Per 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging voor de GGZ ingevoerd: het zorgprestatiemodel (ZPM). Deze stelselwijziging heeft gevolgen voor de tarieven, de declaraties en het eigen risico. Dat betekent dat als u in het ene kalenderjaar met de behandeling start en deze doorloopt in een volgend kalenderjaar, uw eigen risico voor beide jaren wordt aangesproken.

De gesprekken bij de praktijk van Marleen de Kok vallen onder de Basis GGZ. Het aantal gesprekken dat we besteden hangt af van het type en de ernst van uw klachten. Waar voorheen werd gewerkt met verschillende zorgtrajecten, met een vast aantal behandelminuten per traject, wordt in het ZPM gewerkt met losse consulten die gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. De praktijk heeft voor 2023 contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars*.

Vergoeding

 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de zorgverzekeraar, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts en dient er sprake te zijn van een DSM-stoornis. De kosten voor een behandeling worden, per consult, rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Houdt u wel rekening met een eigen risico in uw zorgverzekering. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2023 vastgesteld op 385 euro. De eerste 385 euro aan zorgkosten betaalt u dus zelf, tenzij u deze kosten al elders in de zorg heeft gemaakt. Meer informatie hierover vindt u in uw zorgpolis. U kunt in veel gevallen een betalingsregeling treffen met uw zorgverzekeraar.

De tarieven zijn afhankelijk van het type consult (intake, diagnostiek of behandeling) en de lengte van het consult. Voor het eerste consult, de intake (dit valt onder diagnostiek), wordt er 60-75 minuten contacttijd gepland en voor de vervolgconsulten (diagnostiek en behandeling) 45-50 minuten. Het tweede consult is een diagnostiek consult, waarin onder andere de diagnose en het behandelplan worden besproken. Ook evaluatie valt onder diagnostiek.

Kosten

 

Ook zonder een verwijzing kunt u contact opnemen, bijvoorbeeld als er geen sprake is van een DSM-diagnose of als er sprake is van een diagnose die buiten de verzekerde zorg valt*. U dient dan de behandeling zelf te betalen. Hierbij worden de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gestelde tarieven gehanteerd (zie tabel NZa-tarieven). Een intakegesprek duurt doorgaans 60 minuten en een regulier behandelconsult 45 minuten. Indien er extra tijd wordt gebruikt voor de sessie of voor email of telefonisch contact, dan wordt dat evenredig aan de tijdsinvestering berekend.

No show

 

Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van tevoren op werkdagen te worden afgezegd (in het weekend dus minstens 48 uur), telefonisch/via sms of per mail, anders wordt de afspraak in rekening gebracht. Deze tijd is immers voor u gereserveerd. Indien u niet tijdig afzegt, wordt de helft van het tarief van het geplande consult (intake, diagnostiek of behandeling) in rekening gebracht. Bijvoorbeeld bij een intake van 60 minuten (productcode CO0562) zal dit 50% van €173,40 = €86,70 zijn en bij een regulier gepland behandelconsult van 45 minuten (productcode CO0497) 50% van €128,40 = €64,20. Deze factuur wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

Zorgverzekeraars (en al hun labels) waarmee de praktijk een contract heeft
 

Menzis, VGZ, Zilveren Kruis/Achmea, CZ, Zorg en Zekerheid, DSW, Caresq, ASR en ONVZ.
* Let goed op hoe u verzekerd bent en of de verzekeraar een behandeling bij mij vergoedt. Neemt u hiervoor zelf contact op met uw verzekeraar. Sommige budgetpolissen vergoeden bijvoorbeeld alleen nog maar specifieke behandelaars voor specifieke problemen.
* DSM-stoornissen die buiten de verzekerde zorg vallen: Aanpassingsstoornissen, Relatieproblemen, Rouwproblematiek waarbij geen sprake is van een depressie of een angststoornis

NZa-tarieven
DiagnostiekBehandeling
PrestatiecodeDuurNza-tariefPrestatiecodeDuurNza-tarief
CO00425 min€37,87CO01075 min€29,68
CO017215 min€65,19CO023715 min€52,99
CO030230 min€108,04CO036730 min€90,36
CO043245 min€151,07CO049745 min€128,40
CO056260 min€173,40CO062760 min€152,50
CO069275 min€211,34CO075775 min€187,76
CO082290 min€259,01CO088790 min€229,30
CO0952120 min€373,08CO1017120 min€337,14
OV0007 Intercollegiaal overleg5 min€23,58OV0008 Intercollegiaal overleg15 min€71,88
TC0009 ReistijdTot 25 min€32,71TC0010 ReistijdVanaf 25 min€84,34
OV0012niet-basispakketzorg (OZP): 85% van het NZa-tarief
Zelf betalen85% van het NZa-tarief
OV0018(schriftelijke) informatieverstrekking, met toestemming, aan derden: €36,29
No Show50% van het NZa-tarief van het geplande consult