Kosten en vergoedingen


Vergoedt mijn zorgverzekeraar de gehele behandeling?


De gesprekken bij de praktijk van Marleen de Kok vallen onder de Basis GGZ. Dat betekent dat maximaal elf gesprekken volledig worden vergoed uit het basispakket. Het aantal gesprekken dat we besteden hangt af van het type en de ernst van uw klachten. Op basis van deze inschatting wordt een zorgtraject gestart. Er zijn verschillende zorgtrajecten die vanuit de BGGZ worden aangeboden: kort, middel, intensief of chronisch. De praktijk heeft voor 2020 contracten met alle zorgverzekeraars*.

Vergoeding

 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts en dient er sprake te zijn van een DSM-stoornis (als dit onduidelijk is, kan uw huisarts een consult bij de praktijk aanvragen; dit consult wordt in rekening gebracht bij de huisarts). De kosten voor een behandeling worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Houdt u wel rekening met een eigen risico in uw zorgverzekering. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2020 vastgesteld op 385 euro. De eerste 385 euro aan zorgkosten betaalt u dus zelf, tenzij u deze kosten al elders in de zorg heeft gemaakt. Meer informatie hierover vindt u in uw zorgpolis. U kunt in veel gevallen een betalingsregeling treffen met uw zorgverzekeraar.

Altijd verwijzing door uw huisarts nodig?

 

Als u de behandeling vergoed wilt hebben vanuit uw verzekering, kunt u pas een afspraak maken nadat u bij de huisarts bent geweest en een verwijzing heeft gekregen. U kunt ook zonder een verwijzing contact opnemen, bijvoorbeeld als er geen sprake is van een DSM-stoornis of als er sprake is van een stoornis die buiten de verzekerde zorg valt*. U dient dan de behandeling zelf te betalen. Het uurtarief is in dat geval 85 euro.

Kosten voor te laat afzeggen van een afspraak

 

Het afzeggen of verzetten van een afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren te gebeuren (indien de afspraak op een maandag is gepland, of op een dinsdag na een feestdag op maandag, dan uiterlijk de vrijdag ervoor), telefonisch of per mail. Indien u niet tijdig afzegt, wordt er een bedrag van 65 euro in rekening gebracht. Deze factuur wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

Zorgverzekeraars waarmee de praktijk een contract heeft


Menzis (waaronder Anderzorg, Azivo), Achmea (waaronder, Agis, Avéro, De Friesland, FBTO, Ik!, Interpolis, Kiemer, Nedasco, OZF, Prolife, Take Care Now, Turien & Co (Achema), YouCare, Ziezo, Zilveren Kruis), VGZ (waaronder Aevitae, Besured, Cares, De Goudse, IAK, IZA, IZZ, National Acedemic, Promovendum, SZVK, Turien & Co (VGZ), Univé (m.u.v. Univé Zorg Select), UMC, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd), CZ (waaronder Delta Loyd, OHRA), DSW (waaronder Stad Holland, inTwente), Multizorg VRZ (waaronder ASR, AEVITAE, AZVZ, Caresco, De Amersfoortse, DITZO, ENO, Hollandzorg, IAK, ONVZ, PNO, Salland, VvAA, Zorg en Zekerheid).

Let goed op hoe u verzekerd bent en of de verzekeraar een behandeling bij mij vergoedt. Neemt u hiervoor zelf contact op met uw verzekeraar. Sommige budgetpolissen vergoeden bijvoorbeeld alleen nog maar specifieke behandelaars voor specifieke problemen.
 

* DSM-stoornissen die buiten de verzekerde zorg vallen: Aanpassingsstoornissen, Relatieproblemen, Rouwproblematiek waarbij geen sprake is van een depressie of een angststoornis